Endurance-työryhmän kysely

Endurancen työryhmässä on keskusteltu ja kartoitettu uusia luokkia mm. Baltian sarjasta sekä
Saksan NLS/VLN sarjoista. Olemme myös rakentaneet kyselyn, joka käsittelee pääosin uutta
luokkaa kaudelle 2022. Toivomme jälleen runsasta osanottoa ja tätä linkkiä saa välittää kaikille
kiinnostuneille. Tavoitteena on saada myös uusia kilpailijoita mukaan, jonka takia heidän äänensä
pitää saada kuuluviin. Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty ja ne tullaan tekemään Endurance
työryhmässä kyselyn perusteella. Päätetyt asiat viedään sitten AKK:lle huhtikuun alussa
lajipäälliköille ja sitä kautta sitten hallituksen esitykseen.
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/9YUHtSEyBguz4cJx5