TIEDOTE

Tiedote KymiRingillä olleille.

Päijät-Sote: Joukkoaltistumisia Rata SM -tapahtumassa Kymiringillä 29.8.

Koronavirukselle on voinut altistua Rata SM -tapahtumassa Kymiringillä 29.8. koko tapahtuman ajan.

Paikalla olleiden on syytä seurata vointiaan ja varata herkästi aika koronatestiin, jos vähäisiäkään oireita ilmenee.

Lisätietoja:
johtajaylilääkäri, toimialajohtaja Tuomo Nieminen, p. 050 910 5150

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi